Tėvystės stiliai

Žmonija, ypač psichologai, domėjosi, kaip tėvai įtakoja vaikų raidą. Įrodyti priežasties ir pasekmės ryšį kartais būna labai sunku. Pastebėta, kad skirtingose aplinkose augę vaikai gali turėti panašias asmenybes suaugus, o tuose pačiuose namuose augę vaikai gali turėti skirtingas asmenybes. Nežiūrint tokių iššūkių žmogaus elgesį tyrinėjantys specialistai sako, kad yra ryšys kaip tėvai auklėja savo vaikus…

Daugiau...